Skatt på lottovinster

Ska man betala skatt när man vinner på lotto?

Att vinna på lotto kan få dina drömmar att gå i uppfyllelse över en natt. Men innan du får prispengarna kan statliga skatteindrivare vilja ha sin del. I vissa lotterier, så som US Powerball och Mega Millions, är den utsatta jackpotten prissumman innan skatteavdrag, medan det inte dras några skatter alls i andra lotterier. Om ett officiellt lotteri drar skatt på priser som deras spelare vinner motsvarar ditt pris det som det officiella lotteriet betalar ut.

Om du vinner en större summa bör du alltid stämma av med en sakkunnig skatterådgivare för eventuella lokala skatter.

Skattefria lotteripriser runt om i världen

Lotterierna listade nedan ses som "skattefria" eftersom deras angivna jackpott är exakt det som du får ut om du vinner jackpotten. I vissa fall kommer vissa skatter redan att ha dragits av. Längre ner på sidan finns mer information om lotteribeskattning runt om i världen.

Australiens Monday Lotto
Australiens Oz Lotto
Australiens Powerball
Australiens Saturday Lotto
Australiens Wednesday Lotto
Frankrikes Loto
Irlands Lotto
Italiens MillionDAY
Japan Loto 6
 Japans Loto 7
Kanadas Lotto 6/49
Nya Zeelands Powerball
Ontario 49
Spaniens EuroMillions*
Sydafrikas Lotto
Sydafrikas Powerball
Tysklands Lotto
Ungerns Hatoslotto
Ungerns Otoslotto
Österrikes Lotto

* Om du är medborgare i ett annat land än Spanien kan du ha rätt till full skatteåterbetalning för att undvika dubbel beskattning.

Beskattning av lottovinster

Lotteriskatter bestäms liksom alla skatter, av lokala eller federala regeringar där kupongen införskaffas. Nedan tittar vi närmare på de olika typerna av skatter som lottospelare kan komma i kontakt med.

Källskatten dras av av lotteriorganisationen innan priset betalas ut till vinnaren. Om t.ex. en spelare vinner 5 miljoner $ på Mega Millions, drar Mega Millions och den amerikanska regeringen 30% från summan innan spelaren får ut sitt pris. Om du spelar från Sverige och vinner, som i exemplet ovan, samma belopp från samma lotteri får du ut motsvarande summa som vinnaren i det officiella lotteriet får efter avdragen skatt på 30%. Vid lotteribetting motsvarar priserna alltid de priser som vinnarna i det officiella lotteriet får ut netto.

Utöver källskatter kan lokala skatter komma att gälla vid en lottovinst. Dessa skatter beror på det land där spelaren bor/är folkbokförd i och inkluderar t.ex. inkomstskatt. Det är den individuella spelarens skyldighet att rapportera och betala lokalskatt. Vid en stor vinst rekommenderar vi vinnare att ta kontakt med en finansiell rådgivare som kan ge råd angående lokala skatter.

Amerikanska Lotterier: så här fungerar det

Amerikanska lotterier är lite mer komplicerade än andra länders lotterier när det gäller skatter eftersom de varierar beroende på i vilken stat spelet köpts. Utbetalningen av priser baseras på varje stats skatteregler. Nedan är en lista med amerikanska flerstatslotterier och statliga lotterier och deras individuella skatteinformation. Informationen nedan gäller endast för spelare som inte är bosatta i USA.

US Powerball - theLotter Sverige följer Oregons lotteriskattelagstiftning. Lottovinster är föremål för källskatt. Priser upp till 600 $ är skattefria. 30 % källskatt tas på summor mellan 600 $ och 1500 $ och 38 % skatt på summor över 1500 $.

US Mega Millions - Det finns tre skattenivåer. Skattenivå 1: Skattefritt upp till 599.99 $. Skattenivå 2: Priser mellan 600 $ och 4,999.99 $ är föremål för 30% skatt. Skattenivå 3: Priser som överskrider 5,000 $ är föremål för skatt på 38,82% för personer som inte är bosatta i USA.

Cash4Life - Lottovinster är föremål för källskatt. Det finns tre skattenivåer 1: Skattefritt upp till 600 $. Skattenivå 2: Priser mellan 600.01 $ och 5 000 $ är föremål för skatt på 30%. Skattenivå 3: Priser som överskrider 5,000.01 $ är föremål för skatt på 36%.

Texas lotteries - Lottovinster är föremål för källskatt. Det finns två skattenivåer. Skattenivå 1: Skattefritt upp till 599,99 $. Skattenivå 2: Priser över 600 $ är föremål för skatt på 30% för personer som inte är bosatta i USA.

New York Take 5 - Det finns tre skattenivåer. Skattenivå 1: Skattefritt upp till 599.99 $. Skattenivå 2: Pris mellan 600 $ och 4,999.99 $ är föremål för skatt på 30%. Skattenivå 3: Priser som överskrider 5,000 $ är föremål för skatt på 38,82%.

* Kontrollera skattelagarna i ditt land för eventuell lokalskatt du kan bli föremål för.

Lotteribeskattning runt om i världen

Alla skatter som listas i tabellen nedan dras vid källan.

Chile - Priser beskattas med 17 %.
Colombia - Det finns två skatteklasser. Skatteklass 1: Skattefritt upp till 70 000 Cop. Skatteklass 2: Priser som överstiger 70 000 Cop beskattas med 20 %.
Italien - Det finns sju skatteklasser. Skatteklass 1: Skattefritt upp till 100 €. Skatteklass 2: Priser mellan 100,01 € och 300 € är föremål för en lokal återförsäljaravgift på 1,03 €. Skatteklass 3: Priser mellan 300,01 € och 500 € är föremål för en lokal återförsäljaravgift på 3,10 €. Skatteklass 4: Priser mellan 500,01 € och 1000 € är föremål för en lokal återfösäljaravgift på 3,10 € och 12 % skatt. Skatteklass 5: Priser som är mellan 1000,01 € och 5 200 € är föremål för en lokal återförsäljaravgift på 6,20 € och 20 % skatt. Skatteklass 6: Priser som är mellan 5 200,01 € och 52 000 € är föremål för en lokal återförsäljaravgift på 5,16 € och 20 % skatt. Skatteklass 7: Priser som överstiger 52 000,01 € är föremål för 20 % skatt. Kontrollera lagarna i det land du är folkbokförd i om du är skyldig att betala lokal skatt.

Skattesatsen på 20 % gäller endast den del av priset som överstiger 500 €.

Prieser som vins i Italiens Lotto är föremål för 8% skatt.

Priserna i Italiens MillionDAY annonseras och betalas ut som nettobelopp efter att 8 % skatt dragits av.

Mexico - Priser beskattas med 7 %.
Peru - Priser beskattas med 10 %.
Polen - Det finns två skatteklasser. Skatteklass 1: Skattefritt upp till 2 280 PLN. Skatteklass 2: Priser som överstiger 2 280 PLN är föremål för 10 % skatt.
Portugal - Det finns två skattenivåer: Skattenivå 1: Skattefritt upp till 5 000 €. Skattenivå 2: Priser som överskrider 5 000 € är föremål för skatt på 20%.
Rumänien - Det finns tre skatteklasser. Skatteklass 1: Priser upp till 66 750 RON är föremål för 1 % skatt. Skatteklass 2: Priser mellan 66 750 och 445 000 RON är föremål för en fast skatt på 667,50 RON och 16 % skatt på summan över 66 750 RON. Skatteklass 3. Priser som överstiger 445 000 RON är föremål för en fast skatt på 61 187,50 RON och 25 % skatt på summan över 445 000 RON.
Spanien - Det finns två skatteklasser. Skatteklass 1: Skattefritt upp till 40 000 €. Skatteklass 2: Priser som överstiger 40 000 € är föremål för 20 % skatt. Spelare som bor i ett annat land än Spanien kan ha rätt till full skatteåterbäring för att undvika dubbelbeskattning. Det är spelarens ansvar att göra anspråk på eventuell återbäring hos de spanska skattemyndigheterna. När skatteåterbäringen är godkänd kommer den att betalas ut under följande kalenderår.
Ukraina - Priser beskattas med 19,5 %.

* Kontrollera skattelagarna i ditt land för eventuell lokalskatt som du kan bli föremål för.

Hur betalar jag skatt på lotteripriser jag vunnit via theLotter Sverige?

Lotteriorganisationen och den lokala och/eller federala regeringen där det officiella lotteriet äger rum, drar av källskatten från priset ifall lotteriet är föremål för källskatt. Priserna betalas ut till vinnarna när alla skatter är dragna. För spelare som lottobettar i Sverige betyder det att när de vinner ett pris får de ut exakt motsvarande summa pengar som vinnaren i samma priskategori får i det officiella lotteriet.

När du bettar på lotterier motsvarar priserna det officiella lotteriets nettovinst.