Lottomaskiner - en titt bakom kulisserna

Många är inte medvetna om att det pågår febril aktivitet bakom kulisserna för att säkerställa att en lottodragning är rättvis och att numren verkligen dyker upp slumpmäsigt. De strikta säkerhetsåtgärderna följs in i minsta detalj där bl a lottomaskiner och nummerbollar kontrolleras för eventuella fel.Låt oss ta en titt bakom kulisserna för att förstå hur till exempel ett lotto som Mega Millions fungerar och hur förberedelserna, som ger alla lika stor chans att vinna, går till.

Innehåll:

Olika sorters lottosnurror

Kärt barn har många namn så även maskinen som används i en lottodragning. De vanligaste namnen är lottomaskin, lottosnurra och lottotrumma. Lottosnurran är en viktig del i dragningen då resultatet måsta vara hundra procent slumpmässigt. Lottomaskiner finns i en mängd olika former och storlekar, men de mekaniska maskinerna är nu för tiden de mest förekommande inom lottovärlden. Det finns två typer av mekaniska lottomaskiner: gravitations- och luftblandningsmaskiner. Priset för en lottomaskin är cirka en halv miljon kronor.

Gravity Pick Machine

Gravitations-maskiner

Detta är den mest använda lottomaskinen och anses vara den rättvisaste och säkraste. Den används i lotterier som Mega Millions, Powerball, Kanada Lotto 6/49 och det europeiska EuroMillions.

Denna typ av lottomaskin har en genomskinlig stor boll med snurrande paddlar som roterar i motsatta riktningar. Bollarna, vanligtvis gjorda av gummi, faller in i den roterande lottotrumman från genomskinliga rör ovanför maskinen. Paddlarna blandar bollarna och sedan fångas det erforderliga antalet bollar upp, en i taget. Nummerbollarna rör sig genom ett genomskinligt rör till en genomskinlig skål och förloppet är hela tiden fullt synligt för alla. En optisk sensor känner av varje boll som passerar igenom rören så att rätt antal bollar släpps fram.

Air-Mix Machine

Luftblandnings-maskiner

Trumman i en luftblandningsmaskin är fylld med numrerade bollar som virvlar runt av luftstrålar från en fläkt som sitter längst ner på trumman. Var och en av bollarna har mätts för att säkerställa att de alla har samma vikt och storlek. De vinnande nummerbollarna skjuts upp genom ett rör och landar i en skål. Denna typ av lottomaskin används främst i spel där 3 eller 4 nummer ska väljas men förekommer även i några större lotterier, som det italienska SuperEnalotto som du kan spela online.

Nu när vi vet vilka sorters lottomaskiner som kan användas i en typisk lottodragning ska vi titta lite närmare på de tre största lotteriernas dragningsprocess.

Megasäkert i Mega Millions

Mega Millions-dragningarna hålls i WSB-TV:s studio belägen i Atlanta, Georgia. Dragningarna äger rum varje tisdag och fredag kl. 23.00 EST.

Säkerheten är rigorös i varje dragning. Lottomaskinerna och bollarna förvaras på ett säkert ställe och kan endast hanteras av godkända dragningsansvariga. Lottomaskinen väljs ut slumpmässigt och verifieras av externa revisorer. Detta är för att bekräfta att varje nummer har samma chans att bli ett av vinnarnumren, oavsett lottomaskin och bollset som valts.

Mega Millions använder två separata lottotrummor per dragning, var och en med sin egen uppsättning bollar. Den ena trumman är till för huvudnumren och den andra för Mega Ball som är ett tilläggsnummer. Både lottotrummor och bollarna testas för att säkerställa 100 % slumpmässighet i dragningen. Ytterligare tester utförs även efter dragningen som en del av verifieringsprocessen. Alla tester utförs av två Mega Millions-funktionärer och en extern revisor. Utöver alla dessa säkerhetsåtgärder så videofilmas även varje steg. Från början till slut tar hela proceduren innan dragningen cirka 3 timmar.

Låter detta som ett intressant lotto? Läs mer om Mega Millions historia, så kommer du att förstå lottots popularitet!

US Powerballs lottotrumma

Amerikanska Powerball har två lottotrummor per dragning - en för huvudnumren och en för att dra fram tilläggsnumret Power Ball. Alla maskiner som man använder i en Powerball-dragning är gravitationsmaskiner, även om de kan se ut som luftblandningsmaskiner.

Bollarna finns i klara rör ovanför lottotrumman. När spelet startar faller bollarna ner in i trumman. Maskinerna har roterande skovelhjul i botten av trumman som gör att bollarna rullar runt där inne. Därefter åker några bollar upp genom ett rör i mitten av lottotrumman och färdas genom ett genomskinligt rör till utsidan, runt trumman för att sedan hamna i en ränna.

Vid varje Powerball-dragning använder man två olika uppsättningar bollar - vita bollar för huvudnumren och röda bollar till Power Ball. Varje boll är gjord av massivt gummi och väger 80 gram styck och de vägs regelbundet för att säkerställa att det är en försumbar skillnad i vikt. Kostnaden per boll är 60 $ och bollens livslängd är cirka 2-3 år.

Numren dras på bara några minuter utan att publiken märker av de noggranna förberedelserna.

Idag finns avancerade lottomaskiner, men hur började allt? Ta del av lite lottohistoria och läs om när lotterier kom till olika världsdelar!

En titt in i Storbritanniens nationella lottokontor

UK Lotto drivs av Camelot Group och regleras av National Lottery Commission.

Dragningarna i Storbritanniens nationella lotto övervakas av en oberoende revisor som verifierar att varje enskild dragning sker enligt reglerna och att varje dragningsresultat är helt slumpmässigt.

Den ”dragningsansvarige”, som är en Camelot-anställd, ansvarar för dragningsprocessen och ser till att alla reglerna följs. Dessutom deltar medlemmar i National Lottery Compliance Team vid minst en dragning på onsdag, fredag och lördag varje kvartal.

Lottomaskinerna och bollarna paketeras och försluts efter varje dragning och förvaras på ett säkert ställe. Endast några få har begränsad åtkomst till dem. För att säkerställa att ingen har mixtrat med lottotrummorna eller nummerbollarna kontrolleras förslutningarna före varje dragning.

Dragningstrumman och bolluppsättningen väljs ut slumpmässigt före dragningen. Namnen på alternativen läggs i olika kuvert som blandas och sedan väljer en oberoende tredje part ett av kuverten. UK National Lottery har tillgång till tretton lottomaskiner och en av dem väljs alltså ut slumpmässigt.

Var och en av lottotrummorna har ett eget namn. De första sex namnen kommer från legenden om kung Arthur, baserat på UK National Lotterys namn; Camelot. Dessa lottotrummor är Arthur, Guinevere, Lancelot, Merlin, Viviane och Galahad. De övriga sju lottomaskinerna är uppkallade efter ädelstenar och har sina egna unika egenskaper.

Att betta på det officiella resultatet

En lottodragning är över på några minuter, men det kräver noggranna förberedelser för att säkerställa att varje enskild dragning är 100 % rättvis och slumpmässig. Lottotjänstemännens uppgift är att säkerställa att vart och ett av numren har likvärdig chans att dyka upp och bli ett de vinnande numren.

Allt du behöver göra är att välja dina lottonummer eller slumpa fram dem, vänta och se om du har tillräckligt många matchningar. När du bettar här på webbplatsen följer theLotter Sverige det officiella lottodragningsresultatet.